Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


Nabídkové řízení - vedoucí pracoviště České Budějovice, rada (9 TT)

 

N A B Í D K O V É   Ř Í Z E N Í

 

V souvislosti s obsazením volného služebního místa v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů zveřejňuji následující podmínky a bližší informace k nabízenému služebnímu místu. Přihlásit se mohou všichni příslušníci bezpečnostních sborů s dosaženým vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu, bez ohledu na dosaženou služební hodnost.

 

Informace k nabízenému služebnímu místu:

 

-

rada – vedoucí pracoviště TT 9

-

příplatek za vedení v rozpětí 1 500 – 4 000 Kč

-

hodnostní označení plukovník

-

zvláštní příplatek v I. skupině – 6 000 Kč

-

osobní příplatek dle dosahovaných výsledků ve službě

-

požadovaný stupeň utajení v rozsahu „Důvěrné“

-

místo výkonu služby – České Budějovice

-

negativní osvědčení dle zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů a to pouze u osob narozených před 1. prosincem 1971

-

minimální délka služebního poměru 15 let, z toho 9 let praxe u služby kriminální policie a vyšetřování, nebo obdobná činnost

-

zkušenosti s vedením kolektivu výhodou

 

 

Náplň služebního místa:

Výkon nejnáročnějších forem operativně pátrací činnosti a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování a dokumentaci skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, včetně ukládání úkolů podřízeným příslušníkům, jejich koordinaci, metodické usměrňování a provádění kontroly jejich činností.

 

Zájemci o nabízené služební místo předloží:

- motivační dopis

- strukturovaný životopis zaměřený na předchozí a současné služební zařazení a dosaženou praxi

- zpracovanou koncepci v rozsahu cca 4 stran na téma: „Formy, nástroje a metody řízení pracoviště (expozitury) Generální inspekce bezpečnostních sborů v teritoriu Jihočeského kraje se zaměřením na činnost policejního orgánu“.

- kopie dokladů (není nutné ověřovat) potvrzující nejvyšší dosažené vzdělání, požadovaný stupeň utajení, lustrační osvědčení (je-li požadováno)

- souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

Zájemci, kteří splňují výše uvedená kritéria, nechť zašlou požadované materiály včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailu v termínu do 1. února 2018 na adresu:

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů

personální oddělení

Skokanská 2311/3

Břevnov - Praha 6

PSČ 160 17

 

nebo e-mailem na adresu personalni@gibs.cz

 

k č. j. GI-194-1/ČJ-2018-840200-A

 

Termín ustanovení na služební místo bude dojednán s příslušným služebním funkcionářem s personální pravomocí úspěšného zájemce.

 

Případné další informace podá vedoucí oddělení prověřování a dokumentace Generální inspekce bezpečnostních sborů plk. Mgr. Roman Sviták - tel. 733 676 883.

 

 

 

 

                                                                              vrchní státní rada plk. JUDr. Michal Murín

                                                                                                             ředitel

                                                                              Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

 

Datum vyhlášení: 05.01.2018
Termín pro podání nabídek: 01.02.2018
Datum nástupu: 01.03.2018
Číslo jednací: GI-194-1/ČJ-2018-840200-A
e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

GIBS hledá svědky dopravní nehody v Tachově

12.01.2018 | Žádost o informace a pomoc obč...

zobrazit

Šetření případu z Plzně pokračuje i nadále

05.01.2018 | GIBS reaguje na nepravdivé inf...

zobrazit

Akce "AŠUR" - rozsáhlá akce proti závažné trestné činnosti

14.12.2017 | Po téměř dvouletém rozpracování...

zobrazit

Akce "KRTEK" - zneužití pravomoci, přijetí úplatku, podplacení

10.11.2017 | Vyšetřovatel Generální inspekce...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: