Přejít na obsah:


Hlavní navigace:


E-podatelna

Jak postupovat při podání oznámení

V případě, že jste svědky páchání trestné činnosti příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostního sboru, případně jste sami poškozeni trestnou činností příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru, můžete tuto trestnou činnost ohlásit. V některých, velmi závažných, zákonem předvídaných případech tak dokonce učinit přímo musíte. Jedná se např. o vlastizradu, teror, teroristický útok, vraždu, znásilnění, loupež, týrání svěřené osoby a další.

O trestný čin se nejedná, pokud ze strany příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru dochází např. ke strohému či hrubému až urážlivému jednání, nedůslednému vedení trestního řízení (špatně formulované otázky, nedodržení zákonné lhůty), nedbalému ustrojení, přestupku v dopravě nebo projevu okamžité nevrlosti či špatné nálady příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru. Tato příkladmo popsaná jednání mohou dle okolností vést ke kázeňskému potrestání nadřízeným nebo mohou vyvolat zásah státního zástupce - garanta zákonnosti přípravného řízení nebo obojí.

Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen "inspekce") řeší především ta jednání příslušníků nebo zaměstnanců bezpečnostních sborů, která jsou trestným činem. Kázeňské přestupky vyřizují nadřízení příslušníků nebo zaměstnanců jednotlivých bezpečnostních sborů - služební funkcionáři, a to i prostřednictvím vlastních kontrolních mechanizmů.

Jak postupovat při podání oznámení - konkrétní návod dle doby a situace

V případě, že se rozhodnete nebo jste povinni podezření z trestného činu příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru ohlásit, můžete postupovat několika způsoby:

 • osobně - ústně do protokolu,
 • písemně v listinné podobě - fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování a podpis osoby, která oznámení činí,
 • v elektronické podobě, datovou schránkou nebo e-mailem s připojeným PLATNÝM elektronickým podpisem,
 • upřesnění elektronické podoby:
  • adresa elektronické podatelny: podatelna@gibs.cz
  • datová schránka: v7m7926 
  • podporované formáty dokumentů: html, pdf, doc, xls, rtf, docx, xlsx,
  • maximální velikost celého podání (e-mail): 9 MB,
  • podporované datové nosiče: disketa vel. 3,5" (systém souborů FAT), USB Flash disk, CD, DVD, externí HDD, Blue Ray, paměťová karta. 

Z podání musí být především patrno, kdo je činí, jaké věci se týká, co podatel navrhuje. V případě, že podání neobsahuje předepsané náležitosti, považuje se za anonymní.

Vždy nás však můžete předem kontaktovat telefonicky - rádi Vám poradíme a pomůžeme. V pracovní době inspekce (pondělí až pátek od 08.00 hodin do 16.00 hodin)

Můžete se dostavit v pracovní době přímo na některé z oddělení inspekce nebo jeho pracoviště. Pracovní doba všech oddělení inspekce je shodná v rámci celé ČR, a to od 08.00 hodin do 16.00 hodin. Po Vašem příchodu na oddělení se Vám budeme náležitě věnovat a přijmeme Vaše trestní oznámení, zároveň můžete předat další materiály, které se k věci mohou vztahovat.

Vaše trestní oznámení bude neodkladně přijato, zaevidováno a přiděleno k vyřízení. Trestní oznámení budete podávat u specialisty na trestnou činnost příslušníků a je tedy největší pravděpodobnost, že oznámení bude zaprotokolováno v potřebné kvalitě tak, abyste se na inspekci nemuseli dostavovat opakovaně.

Také se můžete dostavit v pracovní době přímo na některé Okresní státní zastupitelství, v Praze na Obvodní státní zastupitelství a v Brně na Městské státní zastupitelství, kde se Vám budou věnovat. Je však třeba počítat s tím, že pokud ve věci půjde o důvodné podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem, státní zástupce Vaše trestní oznámení postoupí na příslušné oddělení inspekce, a to si zcela jistě vyžádá časové prodlení.

Mimo pracovní dobu (pondělí až pátek od 16.00 hodin do 08.00 hodin nebo ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu) je telefonický kontakt nezbytný. Telefonický kontakt lze navázat prostřednictvím Operačního střediska Generální inspekce bezpečnostních sborů (nepřetržitá služba 24 hodin) - telefon: 974 839 734, fax: 974 839 747, e-mail: operacni@gibs.cz. V rámci jednotlivých oddělení jsou vyčleněni pracovníci inspekce, kteří v mimopracovní době zabezpečují služební pohotovost a jsou připraveni reagovat na vzniklou situaci.

Své trestní oznámení můžete učinit i datovou schránkou nebo e-mailem s připojeným PLATNÝM elektronickým podpisem. V takovém případě však může dojít k tomu, že podání nebude obsahovat některé důležité informace, a proto Vám takovéto podání může být vráceno k doplnění, případně můžete být v rámci přípravného řízení k věci i předvoláni.

Co je ovšem důležité za všech okolností? Učinit oznámení co nejdříve.

Co se děje s Vaším oznámením

V případech, kdy z obsahu podání plyne, že toto nesměřuje vůči příslušníkovi nebo zaměstnanci bezpečnostního sboru, ale vůči jiným osobám toto podání z úřední povinnosti odešleme příslušným orgánům.

Pokud zjistíme, že ve věci nejde o důvodné podezření z trestného činu příslušníka nebo zaměstnance bezpečnostního sboru, či jakékoli jiné osoby a ani o podezření z přestupku, věc se bez dalšího opatření uloží do archivu inspekce.

V případě, že ve věci jde o důvodné podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostního sboru, věc se nadále zpracovává dle ustanovení trestního řádu, a to pod přímým dozorem příslušného státního zástupce.

Státní zástupce pak kdykoli v průběhu přípravného řízení vydává pokyny inspekci. Inspekce je pokyny státního zástupce vázána. Státní zástupce je hlavní osobou přípravného řízení a garantem jeho zákonnosti.

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů, 1.1.2012

 

ODESLAT PODÁNÍ
e-PODATELNA

KONTAKTNÍ LINKA

Tel: 974 839 734

Email: operacni@gibs.cz

Podrobné informace

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: v7m7926

Policie ČR Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky

INFORMAČNÍ SERVIS

GIBS ukončila prověřování okolností smrti vězně ve Valdicích

19.06.2018 | příslušníci VS ČR nespáchali trestný...

zobrazit

GIBS trestně stíhá dva muže za vraždu, návrh na vazbu soud akceptoval

01.06.2018 | případ 10 let staré vraždy je dále...

zobrazit

GIBS stíhá policistu z Prahy za podvody

17.05.2018 | Výzva především mladým ženám z...

zobrazit

Mgr. Lenka Haderková se dočasně ujímá řízení GIBS

30.04.2018 | vedoucí legislativně-právní skupiny...

zobrazit
Zobrazit všechny zprávy

Zpět na začátek stránky: